• Latviešu valoda
  • English
  • Eesti keel

Mūzikas apmācības darbnīcas

Projekta laikā tika realizētas 4 mūzikas instrumentu apmācības nometnes, kurās tika apgūta vijoles, mandolīnas, ermoņikas un cītarkokles spēle. Katrā nometnē piedalījās gan latviešu, gan igauņu interesenti, kuri vēlējās šos instrumentus padziļināti apgūt, lai tālāk nodotu šīs prasmes saviem radošajiem kolektīviem. Lai spēles tehnika atbilstu tradīcijai, tika piesaistīti mūzikas skolotāji gan no Latvijas, gan no Igaunijas. Katra nometne sastāvēja no centīga darba -tika spēlēts instrumentu grupās no rītiem, pēcpusdienās muzicēts visiem kopā ansamblī un vakarā notika individuāls treniņš un konsultācijas. Tika apgūtas arī dziesmas gan latviešu, gan igauņu, gan veru izloksnē, kuras skanēja visu cauru dienu. Lai tiktu apgūts pēc iespējas plašāks repertuārs, tika spēlētas gan deju melodijas, gan tautā iemīļotas ziņģes, un katrā nometnē šis saraksts auga garumā.

Divas nozīmīgākās uzstāšanās jaunizveidotajam ansamblim, kura sastāvā bija 24 muzikanti, bija „Harmonica” mūzikas festivālā Polvā – jau pēc divām mūzikas apmācības sesijām un Valmierā festivāla „Dzīvā mūzika” ietvaros, kad ansamblis skanēja visbrašāk un pārliecinošāk. Jau pēc atsauksmēm nodarbībās un koncertos ir noskaidrots, ka jaunie muzikanti savu instrumentu prasmes attīstīs tālāk un sadarbosies, lai tradīcija un instrumenti skanētu tālāk.

Instrumentu spēles kursi

E-Grāmatas

Hāgenskalna muzikanti

Dzīvā mūzika