• Latviešu valoda
  • English
  • Eesti keel

Cītarkokļu izgatavošanas darbnīcas

No februāra mēneša līdz maijam Ogres novada Krapes pagastā Pārdaugavas Tautas Mūzikas biedrības instrumentu izgatavošanas darbnīcā valdīja liela rosība. Kopumā četrās darbnīcās, ik pa 3 dienu sesijai mēnesī, meistara Valda Pumpura un etnomuzikologa Ilmāra Pumpura vadībā 2 igauņu un 2 latviešu mācekļi izgāja cītarkokļu izgatavošanas apmācības kursu. Pirmajā darbnīcā februārī tika galvenokārt runāts par materiāliem no kuriem taisa plānotos instrumentus, kā arī drošības noteikumiem, jo darbnīcā tiks izmantotas dažādi kokapstrādes instrumenti. Praktiski darbojoties tika sagatavoti un apstrādāti materiāli un detaļas, kā arī jau likts kopā cītarkokles rāmis. Otrajā darbnīcā, kura notika marta mēnesī, tika turpināta materiālu un detaļu apstrāde, kā arī vāku līmēšana un papildmateriālu sagatavošana Trešajā darbnīcā jau aprīlī darbs rit pie vāka apstrādes un vāku līmēšanas, kā arī tiek joprojām apstrādātas jaunas detaļas. Tālāk jau tiek slīpēts cītarkokles korpuss un atzīmētas, kā arī urbtas tapu vietas. Sākās arī darbi pie stīgu materiālu sagatavošanas. Ceturtajā, noslēdzošajā darbnīcā, jau baudot maija pavasari, tika turpināta korpusa slīpēšana, kā arī stīgu sagatavošana. Tad visi devās ārā, lai lakotu instrumentus, kur tie ātrāk nožūtu. Tad pēdējais darbiņš stīgu uztīšana un instrumentu skaņošana. Gatavie instrumenti jau tika spēlēti un skandināti, gan 4 instrumentu spēles apmācības nometnēs, gan divos starptautiskos festivālos-„Harmonica” festivālā Polvā un „Dzīvās mūzikas” festivālā Valmierā- kur daudzi atzinīgi novērtēja jauno cītarkokļu skaisto skanējumu.

Instrumentu spēles kursi

E-Grāmatas

Hāgenskalna muzikanti

Dzīvā mūzika