• Latviešu valoda
  • English
  • Eesti keel

Biedrība “Skaņumāja” piedāvā iepazīties ar tās kolekcijā esošajiem tradicionālajiem mūzikas instrumentiem. Instrumentu kolekcija atspoguļo Latvijā kopš 19.gs. beigām sadzīvē lietoto mūzikas instrumentu daudzveidību, reģionālās atšķirības, laika gaitā muzicēšanā notiekošās izmaiņas, latviešu instrumentu meistaru radošo devumu instrumentu konstrukcijas un dizaina attīstībā. Aplūkojamā ekspozīcija joprojām tiek papildināta gan ar informatīvajiem materiāliem, gan digitāliem pielikumiem, kas ļauj iepzīties ar aplūkojamo instrumentu skanējumu audio un video ierakstos. Tāpat priecāsimies par iespēju tai pievienot īpašus latviešu meistaru darinātus instrumentus.

Instrumentu ekspozīcija ir aplūkojama iepriekš vienojoties pa tālruni – 29138299 vai 26162146.

Ekspozīcija ir izvietota biedrības jaunizveidotajās multifunkcionālajās telpās, kuru renovācija ir veikta pateicoties projekta “”Skaņumājas” tautas mūzikas centrs”, kas īstenots Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 ietvaros līdzfinansējumam. Līdzfinansējumu nodrošina Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.
Ekspozīcijas interjera dizainu izstrādājusi arhitekte Gunta Ploka ar Ogres novada kultūras pasākumu finansējuma programmas atbalstu, bet stendi izgatavoti uzņēmumā MebexUD, pateicoties VKKF un Latvijas valsts mežu atbalstītajai Vidzemes kultūras projektu programmai.

» Lasīt vairāk

Noķert tradīciju aiz astes

Dzīvā mūzika

Dzīvā mūzika

Projekts „Skaņu māja” tautas mūzikas festivālā „Dzīvā mūzika” Valmieras muzejā

Cāļus skaita rudenī. Šis teiciens jau izsenis apzīmē kāda garāka darba posma izvērtējumu, to, vai gala ieguvums ir piepildījis uz to liktās cerības. Šoruden noslēgsies un tiks izvērtēta apjomīga tradicionālo instrumentu spēles tradīciju atjaunošanas programma, kas ietver veselu pasākumu kompleksu, no instrumentu izgatavošanas darbnīcu izveides un meistaru apmācības līdz jaunu spēles pasniedzēju sagatavošanai. Strauji sarūkošie attālumi starp zemēm, ļaudīm, kultūrām, aizvien spēcīgāk aktualizē identitātes jautājumus – kas es esmu, no kurienes nāku, kādu mantojumu nesu sev līdzi.

» Lasīt vairāk

UZAICINĀJUMS

ES pārrobežu sadarbības programmas Estonia-Latvia ietvaros Pārdaugavas tautas mūzikas biedrība (LV) un Pilvas (Põlva, EE) pašvaldība realizē Vidzemes un Dienvidigaunijas instrumentālās muzicēšanas tradīciju atjaunošanas projektu „House of Sounds” (Skaņu māja). Projekta ietvaros ir paredzēta Dienvidigaunijā un Vidzemē jaunāko laiku muzicēšanas tradīcijām raksturīgo instrumentu – daudzstīgu kokļu un ermoņiku izgatavošanas un daudzstīgu kokļu jeb caurspēlējamo cītaru (cītarkokļu), divrindu Ieviņa ermoņiku; mandolīnu, tradicionālo vijoļu spēles apmācība, ar mērķi veicināt to saglabāšanos aktīvā lietošanā. Sakarā ar to, Pārdaugavas tautas mūzikas biedrība

aicina pieteikties interesentus Vidzemes tradicionālo mūzikas instrumentu spēles apguvei.

» Lasīt vairāk

Instrumentu spēles kursi

E-Grāmatas

Hāgenskalna muzikanti

Dzīvā mūzika