• Latviešu valoda
  • English
  • Eesti keel

Instrumentālās tautas mūzikas un tradicionālās muzicēšanas apguves un praktiskās izmantošanas situācija un iespējas valsts kultūrizglītības iestādēs.

Ilmārs Pumpurs

» Aptaujas anketa
» Pētījums

Pētījums par tradicionālās instrumentālās muzicēšanas/tautas mūzikas kā amtiermākslas žanra iekļaušanu kultūras iestāžu darbībā

Iveta Dukaļska

» Pētījums

Nemateriālais kultūras mantojums un mūsdienu izglītība: tradicionālās kultūras iespējas interešu izglītībā.

Māra Mellēna

» Pētījums

Instrumentu spēles kursi

E-Grāmatas

Hāgenskalna muzikanti

Dzīvā mūzika