• Latviešu valoda
  • English
  • Eesti keel

Projekti

Pārdaugavas tautas mūzikas biedrība tautas instrumentu spēles atbalstam un atjaunošanai šobrīd realizē vairākus projektus:

 

„Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai” finansēts projekts „Tautas mūzikas un amatniecības centra izveide Krapē”.  Projekts paredz Ogres novada Krapes pagasta „Krapēs” izveidot sabiedrisku nekomerciālu Tautas mūzikas un amatniecības centru. Šim nolūkam tiek labiekārtota darbnīcas telpa ar vairākām darba vietām, kas aprīkota ar tautas mūzikas instrumentu izgatavošanai nepieciešamajiem kokapstrādes darba galdiem un instrumentiem. Centrs interesentiem sniegs iespēju apgūt tautas instrumentu izgatavošanas un spēles prasmes, izgatavot instrumentus  un atjaunot  seno tautas instrumentu izgatavošanas tehnoloģijas (vairāk sk. Instrumentu darbnīca)

Pārdaugavas tautas mūzikas biedrība sadarbībā ar Tradicionālās kultūras biedrību APRIKA un Tautas muzikantu biedrību, realizē Eiropas sociālā fonda līdzfinansētu projektu NVO aktīva līdzdalība muzicēšanas tradīciju saglabāšanas un pārmantošanas procesu plānošanā un praktiskajā realizācijā.

Šī projekta mērķis ir paaugstināt Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā darbojošos nevalstisko organizāciju (NVO) iespējas aktīvi un efektīvi iesaistīties kultūras politikas un izglītības satura plānošanas un ieviešanas procesos, pilnveidot to iespējas piesaistīt finansējumu nozares attīstībai un sniegt publiskos pakalpojumus.

92,07% apjomā Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts Kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. (vairāk skat. sadaļā Kapacitātes projekts)

 

Pārdaugavas tautas mūzikas biedrība sadarbībā ar Igaunijas Lõõtspilliselts (Ermoņiku biedrību) no 2012. gada jūlija līdz 2013. gada augustam gatavojas realizēt Eiropas Savienības pārrobežu sadarbības programmas Igaunija -Latvija atbalstītu projektu House of Sounds (Skaņu māja). Projekta mērķis ir ievērojami uzlabot tradicionālo instrumentu spēles pieejamību un praktisko lietojumu projekta darbības teritorijā, piedāvājot apgūt abās zemēs izplatīto radniecīgo instrumentu – ermoņiku un caurspēlējamo (pusdūru) cītaru (uuem kannel) izgatavošanas un šo, kā arī citu kopīgu tradicionālo instrumentu spēles prasmes.

Projekts House of Sounds šobrīd ir sagatavošanas stadijā un partneri būs pateicīgi par jebkādu atbalstu nepieciešamā līdzfinansējuma piesaistei. (vairāk skat. Est-Lat projekts)

Instrumentu spēles kursi

E-Grāmatas

Hāgenskalna muzikanti

Dzīvā mūzika