• Latviešu valoda
  • English
  • Eesti keel

Biedrība “Skaņumāja” (sākotnējais nosaukums – Pārdaugavas Tautas mūzikas biedrība) ir nevalstiska organizācija, kas izveidota 2006. gadā. Biedrības darbības mērķi ir tautas mūzikas procesu veicināšana; tautas mūzikas kolektīvu un individuālu muzikantu darbības atbalstīšana; pasākumu rīkošana un tehniskā nodrošināšana; izglītojoša darbība, kursu un nometņu organizēšana, starptautiskā sadarbība.

“Skaņumājas” galvenās aktivitātes ir:

  • Instrumentālās muzicēšanas tradīciju apzināšana, izpēte un popularizēšana. Aktivitātes ietvaros Biedrības speciālisti iesaistās tradicionālo instrumentu un muzicēšanas pētīšanā. Piedalās Instrumentālās muzicēšanas pārmantošanas projekta, tautas mūzikas festivāla Dzīvā mūzika organizēšanā. (2006. Daudzstīgu instrumenti. Rīga, Madona, Rēzekne; 2007. Plēšu instrumenti. Rīga un Ludzas nov.; 2008. Grifinstrumenti. Rīga un Talsu nov.; 2009. Sitamie. Jēkabpils un Dagdas nov.; 2011. Daudzstīgu instrumenti. Rīga un Gulbenes nov.)
  • Mūžizglītības aktivitātes. Meistarklases ar pašmāju un ārzemju lektoru piedalīšanos Biedrības rīkoto festivālu ietvaros. šobrīd ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu Biedrība realizē projektu „Tautas mūzikas un amatniecības centra izveide Krapē” ar mērķi izveidot aprīkotas telpas mācību un kultūras pasākumiem un mūzikas instrumentu darbnīcu tradicionālo instrumentu būvei un meistaru apmācībai. Šo darbu 2012.-2013. turpina ES finansētās pārrobežu sadarbības programmas Est-Lat ietvaros realizējamais projekts „House of Sounds – renovation of instrumental music traditions in Vidzeme and South Estonia”, kurā paredzēta reģionam kopīgo tradicionālo instrumentu – ermoņiku un daudzstīgu kokļu izgatavošanas meistaru un spēlmaņu apmācība.
  • Tradicionālās kultūras un tautas mūzikas pasākumu rīkošana. Sadarbībā ar LU folkloras deju kopu Dandari Biedrība rīko starptautisku Folkloras deju un mūzikas festivālu Pa Pēteriem (2007. Valka, Rīga; 2010. Daugavpils novads, Rīga; 2012. Jelgava un Rīga). Biedrība līdzdarbojas ielīgošanas pasākumu Jāņugunis Rīgas kalnos veidošanā un realizācijā. Sniedz atbalstu tautas mūzikas kapelas Hāgenskalna muzikanti radošo aktivitāšu nodrošināšanai.
  • Sniedz pakalpojumus – tautas mūzikas instrumentu remonts un izgatavošana, pasākumu apskaņošana, tautas mūzikas un folkloras priekšnesumu (koncertu u.c.) organizēšana.

Sadarbības partneri: Latvijas Nacionālo kultūras centrs, Tradicionālās kultūras biedrība, Folkloras biedrība; atsevišķu pasākumu un projektu realizācijai ar nozares NVO un pašvaldībām.

Kontakti:
Sandra Lipska, valdes priekšsēdētāja
Tālr.: +371 26162146 ; +371 65055059
E-Pasts: biedriba@muzikanti.lv

Instrumentu spēles kursi

E-Grāmatas

Hāgenskalna muzikanti

Dzīvā mūzika