• Latviešu valoda
  • English
  • Eesti keel

Tautas instrumentu spēles kursi

Zinoša lietpratēja padoms un patiesa vēlme muzicēt ir labākais ceļš, lai apgūtu un attīstītu instrumentu spēles prasmi, neatkarīgi no priekšzināšanām mūzikā, vecuma vai naudas līdzekļiem. Tas ir daudz vieglāk, nekā pieņemts uzskatīt!

Bilde-1-web

Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu Pārdaugavas tautas mūzikas biedrība aizsāk Tradicionālo instrumentu spēles tālmācības kursu programmu. Pieredzējuši tautas mūzikas spēlmaņi un pasniedzēji, izmantojot tautas mūzikas repertuāru un folkloras muzikantu apmācībā pārbaudītas neformālas mācību metodes, palīdzēs jums apgūt instrumentu spēles pamatus un attīstīt esošās prasmes atzīstamā līmenī.

PROGRAMMA. Interesenti var pieteikties apgūt mandolīnas, vijoles (grupās ar un bez priekšzināšanām), cītaru, cimboles, cītarkokles (caurspēlējamās cītaras), bubyna (tamburīna) un dažādu tipu ermoņiku spēli. Pirmajā apmācību kursā 2014.gada rudenī tiks izveidotas četru dažādu instrumentu spēles grupas, izraugoties tos atbilstoši pretendentu izrādītajai interesei. Pretendentiem, kuri nepietiekoša pieprasījuma, instrumentu trūkuma, vai kāda cita iemesla dēļ netiks iekļauti pirmā kursa apmācāmo grupā, tiks piedāvāta iespēja piedalīties nākamo kursu programmās, kad tiks veidotas citas instrumentu grupas (šobrīd ir pieejams finansējums vēl diviem kursiem – 2015.gada pavasarī un rudenī). Tāpat uz nākamo kursu programmām var pieteikties interesenti, kas vēlētos piedalīties apmācībā, bet nevar to darīt jau šoruden.

Tālmācības kurss ilgst vienu semestri ar četriem intensīviem nedēļas nogales mācību semināriem un apmācāmo individuālu darbu starplaikos. Semināru laikā apmācāmie apgūst instrumenta spēli nelielās grupās, kā arī tiek nodrošināti ar mūzikas materiāliem, vingrinājumiem un metodiskajiem ieteikumiem patstāvīgajam darbam semināru starplaikos. Līdztekus tam, apmācāmie tiek iepazīstināti ar tradicionālās muzicēšanas vēsturi, tradicionālajiem sastāviem, repertuāra avotiem, aranžēšanas pamatiem, utt. Mācību semināri notiks reizi mēnesī, no piektdienas vakara līdz svētdienai Skrīveru mūzikas skolas telpās (Andreja Upīša ielā 1, Skrīveros). 2014.gada rudens kursa semināri tiek plānoti 26.-28.septembrī, 24.-26.oktobrī, 28.-30. novembrī un 12.-14.decembrī.

Mācību procesa, telpu un tehnisko līdzekļu izmaksas sedz kursu rīkotāji. Daļu apmācāmo ir iespējams nodrošināt ar mācībām nepieciešamajiem mūzikas instrumentiem. Uzturēšanās izmaksas mācību sesiju laikā (izmitināšana Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas kopmītnē, ēdināšana), kā arī transporta izdevumus apmaksā paši dalībnieki.

PIETEIKŠANĀS. Tradicionālo instrumentu spēles tālmācības kursi ir mūžizglītības projekts. Dalībai apmācībā var pieteikties pieaugušie un jaunieši no 16 gadu vecuma. Iepriekšējas mūzikas zināšanas nav nepieciešamas, savs instruments ir vēlams, bet daļu interesentu ir iespējams nodrošināt ar rīkotāju rīcībā esošajiem skaņurīkiem.

Interesenti tiek lūgti līdz 2014. gada 10. septembrim iesniegt rīkotājiem pieteikuma anketu elektroniski: biedriba@muzikanti.lv, vai pa pastu „Pārdaugavas tautas mūzikas biedrība” „Krapes”, Krapes pagasts, Ogres novads, LV-5012. Rīkotāji izskatīs visus pieteikumus to saņemšanas secībā un personīgi sazināsies ar katru pretendentu.

Kursu dalībnieki slēdz attiecīgu Apmācību līgumu, saskaņā ar kuru apņemas apgūt pilnu kursu programmu, apzinīgi veikt sekmīgai mācību norisei nepieciešamo individuālo darbu, kā arī piekrīt, ka nodarbības var tikt filmētas un fotografētas publicitātes un metodisko materiālu vajadzībām. Mācību kursa noslēgumā apmācāmie saņem sertifikātu par mūžizglītības programmas apguvi.

Sīkāka informācija par pieteikšanos un projektu kopumā – projekta koordinatore Sandra Lipska 65055059; 26162146; biedriba@muzikanti.lv

Bilde-2-web

 

KKF-logo
 

Instrumentu spēles kursi

E-Grāmatas

Hāgenskalna muzikanti

Dzīvā mūzika