• Latviešu valoda
  • English
  • Eesti keel

Biedrība “Skaņumāja” piedāvā iepazīties ar tās kolekcijā esošajiem tradicionālajiem mūzikas instrumentiem. Instrumentu kolekcija atspoguļo Latvijā kopš 19.gs. beigām sadzīvē lietoto mūzikas instrumentu daudzveidību, reģionālās atšķirības, laika gaitā muzicēšanā notiekošās izmaiņas, latviešu instrumentu meistaru radošo devumu instrumentu konstrukcijas un dizaina attīstībā. Aplūkojamā ekspozīcija joprojām tiek papildināta gan ar informatīvajiem materiāliem, gan digitāliem pielikumiem, kas ļauj iepzīties ar aplūkojamo instrumentu skanējumu audio un video ierakstos. Tāpat priecāsimies par iespēju tai pievienot īpašus latviešu meistaru darinātus instrumentus.

Instrumentu ekspozīcija ir aplūkojama iepriekš vienojoties pa tālruni – 29138299 vai 26162146.

Ekspozīcija ir izvietota biedrības jaunizveidotajās multifunkcionālajās telpās, kuru renovācija ir veikta pateicoties projekta “”Skaņumājas” tautas mūzikas centrs”, kas īstenots Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 ietvaros līdzfinansējumam. Līdzfinansējumu nodrošina Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.
Ekspozīcijas interjera dizainu izstrādājusi arhitekte Gunta Ploka ar Ogres novada kultūras pasākumu finansējuma programmas atbalstu, bet stendi izgatavoti uzņēmumā MebexUD, pateicoties VKKF un Latvijas valsts mežu atbalstītajai Vidzemes kultūras projektu programmai.

 

Instrumentu spēles kursi

E-Grāmatas

Hāgenskalna muzikanti

Dzīvā mūzika