• Latviešu valoda
  • English
  • Eesti keel

Tradicionālo instrumentu spēles mācību grāmatas

Jūsu vērtējumam un praktiskai lietošanai tiek nodota Baltijas reģiona tradicionālo mūzikas instrumentu spēles mācību grāmatu sērija, kas izveidota, sadarbojoties tautas mūzikas spēlmaņiem un skolotājiem no biedrībām “Skaņumāja” (Latvija), “Virbel” (Igaunija) un Utenos TKC (Lietuva). Veidojot šo projektu, mūsu mērķis bija palīdzēt saglabāt reģionam raksturīgo instrumentu spēli un popularizēt efektīvas, tradicionālo spēles tehniku apguvei īpaši veidotas mācību metodes. Mācību līdzekļus var lietot personas bez iepriekšējām mūzikas zināšanām, un e-grāmatas formā tie ir pieejami visplašākajam interesentu lokam. (Projekts: Nr. 2016-1-LV01-KA204-022669)

Lasīt tālāk »

Tautas mūzikas festivāls “Dzīvā mūzika 2018”. Kokļu spēles svētki

Instrumentālās muzicēšanas tradīciju pārmantošanas projekta, tautas mūzikas festivāla “Dzīvā mūzika” pasākumi notiek no 19. līdz 21.oktobrim Limbažos un Rīgā. Festivāls “Dzīvā mūzika”, kā ierasts, oktobra beigās aicina pārlūkot instrumentu spēles tradīcijas un par šī gada tēmu izraudzījies kokles spēli. Nacionālā simbola statusu ieguvušais tautas instruments Latvijas simtgades gadā nav palicis bez ievērības. Arī “Dzīvā mūzika” vēlas dot savu artavu kokļu daudzināšanā un festivāla koncertos un meistarklasēs piedāvā atskatīties, kādas izmaiņas šis arhaiskais instruments piedzīvojis pēdējo simts gadu laikā. Kādu jaunu spēles tradīciju un instrumentu rašanos tas ir rosinājis un kā šie procesi – gan tradīcijas izmaiņas, gan seno instrumentu atdzimšana ir noritējusi pie mums un kaimiņu zemēs, kas arī sevi pieskaita Baltijas kokļu spēles reģionam.

Tautas mūzikas festivāla “Dzīvā mūzika” ietvaros notiekošos pasākumus aicināts apmeklēt ikviens interesents. Ieeja koncertos un meistarklasēs – bez maksas.

Festivālu rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs un biedrība “Skaņumāja”. Atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds, Latvijas Valsts meži un Limbažu novada dome.

Festivāla programma

19.oktobrī  Koka ēku renovācijas centrā “Koka Rīga”, Krāsotāju ielā 12, Rīgā

19.00 festivāla ieskaņu pasākums – tradicionālo deju vakars kokļu mūzikas pavadībā. Piedalās koklētāji un dancotāji no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.

20.oktobrī Limbažu novada domes zālē, Rīgas ielā 16, Limbažos

18.00 Svētku koncerts “Koklēdamis, spēlēdamis”

21.oktobrī Koka ēku renovācijas centrā “Koka Rīga”, Krāsotāju ielā 12, Rīgā

12.00 Lekcijas un meistarklases. Vada Aušra Butkauskienė (Birži), Gaļina Lobkova (Sanktpēterburga), Laura Lukenskiene (Kauņa), Tuule Kann (Tallina), Ansis Jansons un Ilmārs Pumpurs (Rīga)

17.00 Kokļu mūzikas koncerts

Festivālā piedalās  Ansis Jansons un kokļu spēles studija «Kokļu mežs» (Rīga),  koklētāju ansamblis «Accorda» (Valmiera), Valters Reiznieks un grupa «Ziemeļmala» (Limbaži), «Skaņumājas muzikanti» (Krape), Tulle Kaan, Karmen Juhkam, Laura Lehto (Igaunija), Laura Lukenskiene, Aušra Butkauskienė  (Lietuva), Gaļina Lobkova (Krievija).

Biedrība “Skaņumāja” piedāvā iepazīties ar tās kolekcijā esošajiem tradicionālajiem mūzikas instrumentiem. Instrumentu kolekcija atspoguļo Latvijā kopš 19.gs. beigām sadzīvē lietoto mūzikas instrumentu daudzveidību, reģionālās atšķirības, laika gaitā muzicēšanā notiekošās izmaiņas, latviešu instrumentu meistaru radošo devumu instrumentu konstrukcijas un dizaina attīstībā. Aplūkojamā ekspozīcija joprojām tiek papildināta gan ar informatīvajiem materiāliem, gan digitāliem pielikumiem, kas ļauj iepzīties ar aplūkojamo instrumentu skanējumu audio un video ierakstos. Tāpat priecāsimies par iespēju tai pievienot īpašus latviešu meistaru darinātus instrumentus.

Instrumentu ekspozīcija ir aplūkojama iepriekš vienojoties pa tālruni – 29138299 vai 26162146.

Ekspozīcija ir izvietota biedrības jaunizveidotajās multifunkcionālajās telpās, kuru renovācija ir veikta pateicoties projekta “”Skaņumājas” tautas mūzikas centrs”, kas īstenots Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 ietvaros līdzfinansējumam. Līdzfinansējumu nodrošina Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.
Ekspozīcijas interjera dizainu izstrādājusi arhitekte Gunta Ploka ar Ogres novada kultūras pasākumu finansējuma programmas atbalstu, bet stendi izgatavoti uzņēmumā MebexUD, pateicoties VKKF un Latvijas valsts mežu atbalstītajai Vidzemes kultūras projektu programmai.

» Lasīt vairāk

Tradicionālo instrumentu spēles kursu audzēkņu koncerts “Saspēlēsim?”

24989508_1600757453318200_1462332810_n

Šoruden jau septīto reizi biedrība “Skaņumāja” un Latvijas Nacionālais kultūras centrs rīko tradicionālo instrumentu spēles kursus pieaugušajiem bez iepriekšējām mūzikas zināšanām.  Kā allaž kursu noslēgumā apgūtās prasmes tiks rādītas koncertā. Tradicionālo instrumentu spēles kursu audzēkņu koncerts “Saspēlēsim?” notiks 2017. gada 9.decembrī plkst. 18.00 Lielvārdes novada Jumpravas kultūras nama zālē.

“Skaņumājas” tradicionālo instrumentu spēles kursi piedāvā mācīties instrumentu spēli pieaugušajiem, kam iepriekš šādas iespējas nav bijis, vai kas vēlas papildināt tradicionālās mūzikas un instrumentu spēles zināšanas. Četrās nedēļas nogalēs, intensīvi strādājot, kursu dalībnieki apgūst izvēlētā instrumenta spēles pamatus, gūst priekšstatu par muzicēšanas tradīcijām, mācās raksturīgo tautas mūzikas kapelas repertuāru un kopmuzicēšanas prasmes. Koncertā Jumpravas kultūras namā kursu dalībnieki  rādīs tautas instrumentu – vijoļu, mandolīnu, Ieviņa ermoņiku un unikāla senā instrumenta – caurspēlējamās cītaras spēles prasmes.

“Daudziem kursu dalībniekiem šī būs pirmā skatuves pieredze un instrumenta spēles pieredze vispār. Neraugoties uz to, tradicionālās kursu noslēguma koncertu programmas veidojas daudzveidīgas un atraktīvas, un gūst arvien plašāku klausītāju interesi,” stāsta viens no kursu rīkotājiem, Latvijas Nacionālā kultūras centra tautas mūzikas eksperts Ilmārs Pumpurs.

Līdzās kursu dalībnieku kapelu un instrumentu grupu priekšnesumiem, koncertu Suntažos kuplinās folkloras kopu “Savieši” un “Liepu laipa” muzikanti, no kuriem vairāki pirmās muzicēšanas prasmes ir apguvuši tieši “Skaņumājas” kursos.
Nāciet, izbaudiet un piesakieties arī jūs – ej.uz/muzikantiem

Mūžizglītības projektu un koncertu atbalsta Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Valsts kultūrkapitāla fonds un Jumpravas kultūras nams.

Projekta vadītāja Sandra Lipska, tālr. 26162146

«Dzīvā mūzika 2017». Ermoņiku mūzikas svētki

22264670_1539015439492402_791219718_n

Tautas mūzikas festivāls “Dzīvā mūzika” šogad atkal ir pievērsies ermoņiku spēlei. Lai pavērotu un pārrunātu, kas jauns paveikts dažādo Latvijas ermoņiku spēles tradīciju uzturēšanai un tālāk nodošanai. Lai tuvāk iepazītos ar citu tautu plēšu instrumentu spēles tradīcijām un modes tendencēm. Jau kopš 19.gadsimta šie parocīgie un skanīgie instrumenti ieņem nozīmīgu vietu latviešu un kaimiņu tautu muzicēšanas tradīcijās. Ermoņikas spēlmanis ir neiztrūkstošs ģimenes godu, tirgu, talku, ballīšu un vakarēšanu dalībnieks. Ermoņikas kā lielākā bagātība un labākais draugs pavadīja spēlmani līksmībā, ikdienas darbos un svešumā klīstot.

Latvijā spēlēto Vidzemes Ieviņu, krievu hromku, Pēterburgas un Vīnes ermoņiku skaņas dzirdēsiet gan muzikantu vecmeistaru, gan jauno tautas mūzikas draugu sniegumā. Izcili mūziķi un tradīciju pārzinātāji stāstīs par ermoņiku atdzimšanu Igaunijā un Lietuvā, kā arī mūsdienu ermoņiku spēli Dienvideiropas mūzikas kultūrā.

Festivālu rīko biedrība “Skaņumāja” un Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds un Kocēnu novada dome.

Programma
27.oktobrī Rīgā, Krāsotāju ielā 12, Koka ēku renovācijas centrā “Koka Rīga”
20.00 festivāla ieskaņu pasākums Bal Trad – tradicionālo deju vakars ar ermoņiku spēlmaņiem un grupām. (piedalās festivāla ārvalstu viesi un “Skaņumājas muzikanti”)
28.oktobrī Kocēnu kultūras namā, Alejas ielā 3, Kocēnos
17.00 Svētku koncerts Zem jaukām ermoņikas skaņām
29.oktobrī Rīgā, Krāsotāju ielā 12, Koka ēku renovācijas centrā “Koka Rīga”
12.00 Meistarklases – ermoņiku spēles demonstrējumi
16.00 Ermoņiku mūzikas koncerts

Piedalās
Laurent Geoffroy (Francija)
«Heino Tartes ja sbrand» (Igaunija)
«Kauno bandonija» (Lietuva)
Alberts Mednis (Līvbērze)
Valdis Andersons un kapela “Ieviņa” (Tūja)
Oskars Patjanko (Rīga)
Līga Tīsiņa un «Ķekavas muzikanti»
«Salnavas danču muzikanti» (Salnava)
Pēteris Justs (Dekšāres)
Ilmārs Pumpurs un “Skaņumājas muzikanti”

 

 

Instrumentu spēles kursi

E-Grāmatas

Hāgenskalna muzikanti

Dzīvā mūzika